Baltussen Boomverzorging

Over Baltussen Boomverzorging

Al meer dan dertig jaar ben ik actief in mijn vakgebied. In november 1977 ben ik begonnen als boomchirurg bij het Bureau Tuin- en Landschapsverzorging te Roermond.

Sinds het begrip "boomchirurg" werd afgeschaft, heet het vak "boomverzorging". Dit vak heeft vele aspecten, zoals: boom-onderhoud,-advisering en -inspectie; boomziekteleer; analyse van boven- en ondergrondse boomsituaties; boomveiligheidscontrole.

Ik ben aangesloten bij de Kring Praktiserende Boomverzorgers (KPB) en bij de International Society of Arboriculture (ISA).Ook volg ik veel cursussen op mijn vakgebied en ben ik op veel vakbijeenkomsten present.

Praktijk van mijn bedrijf

Het is een bewuste keuze om als eenmansbedrijf te functioneren. Normaal gesproken kan ik het werk in mijn eentje aan. Dankzij jarenlange goede contacten met diverse ervaren collega's kan per te verrichten opdracht extra expertise worden ingeschakeld.